ЦАРУУТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин 1. Танагтай - Хэдэн жил өмссөн боловч давуу танагтай байна. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй;


2. Тамир тэнхээтэй - Азай буурал минь давуу танагтай байна. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...