ХАЙМАЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цавчмал: хаймал модон онгоц (цавчмал модон онгоц), хаймал модон дэлгэрэнгүй... (цавчмал модон хаалга) - Хаймал модон шузгандаа хазаарын минь жолоо тэсэшгүй нь, хамагхан зоноороо хэлцэхэд халуун зүрх минь тэсэшгүй нь. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.