УРИЛАХ II
/ нутгийн аялгуу /

 буриад Ивлэх - Хүүхдээ санахдаа хөх нь урилна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.