ТӨӨВИЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Эмэг ээж: төөвийн хэлсэн үлгэр (эмэг ээжийн хэлсэн дэлгэрэнгүй...