ОЙГОГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Мулгуу, эргүү, мохоо: ойгог ухаан (мохоо ухаан);


2. Мартамхай - Хүн хөгшрөхөөрөө ойгог болдог байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...