ООВОРДОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хаях, шидэх - Болд төмөр хэдэргээ оовордож орхив. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...