ОТОРХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цуулбар - Чихнийх нь үзүүрийг хоёр хуруу хэртэй орой уруу нь сэт отлоод нэг хажууг нь тэвхийтэл дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.