ПААХГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Банхгар, хөшүүн, болхи - Урдаас минь нэг паахгар юм банхаг банхаг гэж явна. дэлгэрэнгүй...