ПАМПЛАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сөөхий: дулаахан памплай (дулаахан дэлгэрэнгүй...