ПИЙСГАНАЛДАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Жиргэлдэх: шувуу пийсганалдах (шувуу жиргэлдэх) - Ой дотор шувуу пийсганалдаад дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.