ӨӨДӨРХҮҮ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дээрэлхүү: өөдөрхүү хүн (дээрэлхүү хүн).

Ижил үг:

ӨӨДӨРХҮҮ I