ООХИРГОН
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Орилоо, бахираа: оохиргон хүн (бахираа хүн);


2. Онгироо, сагсуу - Охиргон балмад явсаар олонд гайхагдах шахлаа чи. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...