ОНТХОН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үлгэр: онтох ярих (үлгэр ярих) - Үнэгний, үнэгний шарыг нь болбол үлдэж хөөж дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.