ГУЛААХ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин 1. Ариулах - Хүж асаагаад гулаах гэнэ үү. Б.Эрдэмт. Ар хорчин дэлгэрэнгүй...


2. Хуурмаглаг, өнгөлөн далдлах - Элдвээр гулаагаад өнгөрөөчихлөө. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...