ГҮТЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин, ордос 1. Төвөнх;


2. Зуухны хүхээ.