ГЯЛРУУЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

Гялрах - Залуу насандаа гялруулахгүй өөр хэзээ гялруулах вэ. Б.Эрдэмт. Ар дэлгэрэнгүй...