ДАНШИХ
/ нутгийн аялгуу /

барга 1. Төмөр мэтийн юмыг цохиж дэлдэн дуугаргах;


2. Дандаа зодож загнах буюу үргэлж халтай эдэлж зовоох.