ДОГОО
/ нутгийн аялгуу /

барга Уруугаа харсан гох - Дээгүүр дэгээ, доогуур догоо оруулах. Боржигин Баярмэнд. Монгол хэлний нутгийн аялгууны өвөрмөц үгсийн судлал.