ДУНГАА
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Толгой - Дунгаа нь эргэчихжээ. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман дэлгэрэнгүй...