ДҮЙНЭГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Чих хатуу буюу сонсгол муу байдал - Түүний чих нь дүйнэг болчихсон юм байна лээ.дэлгэрэнгүй...