ДҮЙВЭН
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Юмны чанар дунд зэрэг, үйлдсэн цаг үе бусдын жишгээр болох байдал - Зулаа эрт мандуулав уу? дэлгэрэнгүй... Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй;


2. Тэгш голч - Учир явдлыг дүйвэн шиг шийдвэрлэчихвэл болох нь тэр. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...