ДОЙГОН
/ нутгийн аялгуу /

барга 1. Хааш яаш, хуумгай;


2. Эв дүйгүй, солгой.