ДАЛЖ
/ нутгийн аялгуу /

барга Хамаа - Өөртөө далжгүй юмыг хамаарах хэрэггүй. Ц.Норжин нар. дэлгэрэнгүй...