ГЯЛРАХ
/ нутгийн аялгуу /

Ажил үйлстээ гарамгай буюу аливаа бүхнээ амжуулж чадах - Бадмаа гэж гяларсан охин юм. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.