ГУТАН

цахар Хоёр хүн сууж багтмаар урталжин олбог - Гэрийнхээ баруун талаар гутангаа дэвсчих.дэлгэрэнгүй...