ГУУРАЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Үхрийн шагай - Тэр гуурайгаа хусаж цэвэрлээд хадгалж тавь. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.