ГУРЬ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин 1. Эцэнгэр;


2. Хоол идэш голдог мал унаа - Гурь гайхал бас л тамшааж байна уу. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...