ГАНЦААЧЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Хургатай хонийг бүртгэх ба салсан эх хургыг нийлүүлэхийн тулд хургаа дагуулсан хонийг цувуулан гаргаж, дэлгэрэнгүй...