ГАРАМЖ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Гарз, гарлага - Өдөр өдөр мянган хүний хоромж, шөнө шөнө мянган малын гарамж. дэлгэрэнгүй...