ГАХАА
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хивэгч амьтны гүзээн дотор бий болсон ноосон бөөм.