ГОРСОМ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Хүний мууг дайруулан хэлсэн битүү ёж үг - Тэр бол хэзээд горсомтой үг ярьдаг хүн юм.дэлгэрэнгүй...