ГУДАЙ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Гахайн шилэн хүзүү.