ГӨНЖ
/ нутгийн аялгуу /

цахар, ордос Амсар томтой өндөр сав - Гөнжиндөө цайгаа хийчих. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.