ГОЛЬТОГ
/ нутгийн аялгуу /

барга 1. Дээл хувцасны ар голын оёдол;


2. Дээл хувцасны ар голын оёдолтой хэсэг.