АНГААН
/ нутгийн аялгуу /

ордос Анхаарамжгүй, салан - Ийм их болчихоод яасан хүүхэд шиг ангаан юм бэ. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.