АРНИХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Амьсгаа давхцах - Энэ хүн бүтэж арниж байна, салхийг нь тавь. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.