АРХАС
/ нутгийн аялгуу /

ордос Архайж харагдах байдал - Зүүн замаар нэг бүлэг хүмүүс архас гээд гарч ирэв. Соном. Ордос дэлгэрэнгүй...