АНДАГАТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Найдвартай, лавтай, баталгаатай - Нүхдүүлсэн үнэгийг утах нь андагатай, хүлээж байтал гараад дэлгэрэнгүй... Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.