ЯЗГУУРТАН

Дээд язгуурын, ясан төрлийн угсааны хүн: тайж язгууртан хүн (тайж угсааны хүн) - Бужгар тайж дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд.

Язгууртан нь тухайн улс гүрний түүхэн улбаа ба тѳрт ёс хууль, уламжлалт зан заншил, хүмүүжил ёсзүйн үнэт зүйлсийг хадгалан үлдэж, түгээн дэлгэрүүлж, үеийн үед залгамжлуулах үүрэг бүхий нийгэм, ард түмний хүмүүжил ёс суртахуун, үндэсний хэв шинж, ашиг сонирхлыг хадгалсан хамгийн дээд давхаргыг хэлнэ.

Зочин 2021-11-13 19:29:28