ЯЗРАХ

Зөөлөн чанарын юмны хэгзрэх, шалбарах, сиймийх: арьс язрах (арьс шалбарах) - Үсийг нь ярж үзвэл дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам., гэрийн даавуу бүрээс язрах (гэрийн даавуу бүрээс нар салхинд гандан хэврэгшиж сиймийх, хэгзрэх), үүл язрах (үүл сиймийх).

арьс язрах арьс шалбарах
гэрийн даавуу бүрээс язрах гэрийн даавуу бүрээс нар салхинд гандан хэврэгшиж сиймийх, хэгзрэх
үүл язрах үүл сиймийх