ЯВАГЧ

Явах үйлийн эзэн - Олз идэш олон ядагч хүн хийгээд, уул модонд явагч араатан хоёрын, аху бие ангид болбоос, алан дэлгэрэнгүй... Цогтын хадны шүлэг., хэвлээр явагч (хэвлээр явдаг амьтан).