ЭРЭГТЭЙ I

Эр хүйстэй хүн: эрэгтэй хүүхэд (эр хүйстэй хүүхэд).

Ижил үг:

ЭРЭГТЭЙ II