ЭРЭГЧИН

Амьтны эр бэлгэ бүхий нь; эр амьтан: эрэгчин эмэгчин [хоршоо] (эр, эм хүйс бүхий амьтан), дэлгэрэнгүй...

эрэгчин эмэгчин эр, эм хүйс бүхий амьтан
эрэгчин эмэгчнээ үзэх нэгийгээ үзэх, хэн нь дийлж, хэн нь дийлдэхээ сорин тэмцэлдэх