ЭРЭЛГЭ

1. Эрэх үйлийн нэр;


2. Гуйлга, гуйлга хийх явдал: эрэлгэ хийх (хүнээс аар саар юм гуйх).