ЭРЭЛХҮҮ

1. Нэлээд эрэлхэг, эр чадалтай: ажилд эрэлхүү хүн (ажил хийхдээ сайн хүн);


2. [шилжсэн] Дээрэнгүй, дээрэлхүү: эрэлхүү дээрэлхүү [хоршоо] (хүч чадал, мэдлэг чадвар зэргээрээ илүүрхэн дээрэлхэх зан авир).