ЭРЭЛХЭХ

1. Хүч чадалдаа эрдэж бусдыг омгорхон дээрэлхэх - Тэр энэ гэж бүү эрэлх, тэгэх ингэх гэж бүү зарга. дэлгэрэнгүй...


2. Эрэлхүү зан, байдал гаргах, хүч тэнхээ заах.