ЭРЭЛЧ

1. Алдсан гээсэн зүйлийг эрж хайхдаа гарамгай: эрэлч нохой (юмыг эрж олдог сургуультай нохой) - дэлгэрэнгүй.... З.Баттулга. Уяхан замбуутив;


2. Эрэлчин, хайгуулчин.

эрэлч нохой юмыг эрж олдог сургуультай нохой