ЭРЭЛХЭГ

1. Эрэлхүү;


2. Хүчирхэг зоригтой, баатарлаг - Энэхүү эрэлхэг омголон занд нь дахин гайхах сэтгэл төрөв. Б.Бааст. Алтайн дэлгэрэнгүй...., эрэлхэг тэмцэл (баатарлаг тэмцэл).