ЭРЭЛЖ :
/ амьтан /

могой эрэлж (цагаан ямаа, зарамтай адил болоод хавтгай толгойтой, жижиг хавчгар биетэй, завжиндаа дэлгэрэнгүй...