ЭРЭЛТ II

1. Эрэх хайх үйлийн үр дүнг заасан нэр: нэгжилт эрэлт [хоршоо] (юмыг хайж олох нь) - Нэгжилт дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа;


2. Нийлүүлэлт, хэрэгцээ: эрэлт нийлүүлэлт [хоршоо] (бараа таваарын зах зээл хэр хэрэгцээтэй байгаа байдал, түүний хангалт), дэлгэрэнгүй...
нэгжилт эрэлт юмыг хайж олохыг нь
эрэлт нийлүүлэлт бараа таваарын зах зээл хэр хэрэгцээтэй байгаа байдал, түүний хангалт
эрэлт хэрэгцээ тухайн зүйлийн хэрэг болох хэмжээ, шаардлага
эрэлт хэрэгцээ ихтэй бараа хэрэгцээ ихтэй бараа
эрэлт хүсэлт хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага
Ижил үг:

ЭРЭЛТ I